Genveje


Opkvalificering af lærere og pædagoger i andetsprogspædagogikOpkvalificering af lærere og pædagoger i andetsprogspædagogik

Københavns Professionshøjskole har sammen med pædagoger og lærere fra bl.a. Roskilde, Frederiksberg, Vallensbæk, Ringsted og Brøndby, samarbejdet om et projekt igennem et modul på den pædagogiske diplomuddannelse i Andetsprogspædagogik.

Opgave

Formålet med modulet var at skabe de bedste betingelser for børn og elever med dansk som andetsprog gennem opkvalificering af lærere og pædagoger. 

På baggrund af den nyeste forskning i sprogtilegnelse og dansk som andetsprog og konkrete eksempler fra praksis, fik deltagerne på modulet ny viden og redskaber til, hvordan de kunne tilrettelægge og gennemføre undervisning og pædagogiske aktiviteter, som tog afsæt i børnenes individuelle sproglige udvikling og samlede sproglige ressourcer. 

Løsning

På modulet blev teori og metode inden for andetsprogspædagogik, sprogstimulering og sprogundervisning samt viden om og metoder til at arbejde sprogbaseret med tosprogede børn introduceret. Gennem integration af praksiserfaringer og udviklingsorienterede tiltag fik deltagerne på modulet input og viden til at arbejde med fx kommunikativ sprogpædagogik og udvikling af sproglig bevidsthed både i forhold til dansk som andetsprog, som et selvstændigt fagområde og som en dimension i alle emner og fag. 

Det faglige indhold i undervisningen var bl.a. arbejdet med kommunikative færdigheder inden for henholdsvis lytte og tale samt læse og skrive med fokus på metoder til at understøtte børnenes mundtlige og skriftsproglige udvikling, ligesom der også var fokus på forældresamarbejdet. 

Effekt

Deltagerne på modulet opnåede, udover ny forskningsbaseret viden om andetsprogspædagogik, at få styrket deres faglige kompetencer og fagsprog til gavn for den daglige opgaveløsning i arbejdet med tosprogede børn. Dette kom bl.a. til udtryk i evalueringerne af modulet, hvor deltagerne svarede at de:

  • i høj eller nogen grad havde fået styrket deres faglige kompetencer og øget deres evne til at løse opgaverne på deres arbejdsplads med højere kvalitet
  • havde fået et nyt fagsprog og ny faglig viden til brug i egen praksis 
  • have fået mere fokus på og større forståelse for, hvordan teorien virkede i praksis 

Kontakt os