Genveje


BOOST: Innovativ skole i HelsingørBOOST: Innovativ skole i Helsingør

Skolen skal klæde eleverne på til det 21. århundrede, så de er rustet til fremtidens samfund og jobs, lokale og globale udfordringer. Med skolereformen blev det derfor også et krav, at alle elever skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer. Det er de bevidste om i Helsingør kommune.

                        

Opgaven

Helsingør er i gang med en udvikling fra værtsby til vidensby, og gennem arbejdet med innovation ønsker kommunen at give eleverne både faglige og innovative kompetencer til fremtiden. 

​Få inspiration til innovation i skolen med undervisningsforløb, interviews og materialer fra BOOST-projektet på innovativskole.dk

Projektet er afviklet i perioden 2015-2017, og er udviklet og gennemført i et partnerskab mellem Helsingør Kommune, Københavns Professionshøjskole og Index: Design to improve Life®. Projektet er støttet fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond.

 

Jeg tror, at eleverne får svært ved at klare sig på fremtidens arbejdsmarked uden innovative kompetencer. Samarbejde, idégenerering, udvælgelse og evnen til at tro på en idé og føre den ud i livet er meget vigtigt for børns almene dannelse i dag.” 

Kari Jørgensen, skoleleder Helsingør Skole.

Løsningen 

Et kompetenceløft af alle medarbejdere i kommunen, der arbejder direkte eller indirekte med undervisning og elevernes læring, har været et essentielt element i udviklingen af en innovativ skole. Københavns Professionshøjskole var en central samarbejdspartner i alle projektets faser og kunne derfor være med til at sikre, at innovation er blevet solidt forankret i både skolens mål og fag, såvel som i de enkelte skolers organisation og kultur.

Læs mere om, hvordan Københavns Professionshøjskole kan understøtte jeres arbejde med innovation og entreprenørskab i skolen.

Projektets aktiviteter spændte bredt, hovedaktiviteterne var: 

Alle elever har, når det har været meningsfuldt, arbejdet med innovation i de enkelte fag og på tværs af fagene. Én gang om året deltog alle skoler i en Udfordring og et Battle, hvor eleverne skulle udvikle innovative og bæredygtige løsninger på en opgave stillet af Helsingør Kommune. 

  • Over 800 lærere og pædagoger fik kompetenceudvikling i innovationsdidaktik og tilgange til at fremme elevernes innovative kompetencer. I dette arbejde anvendte de innovationsmodellen ’Kompasset’ udviklet af INDEX: Design to Improve Life
  • Pædagogmedhjælpere, politikere og medarbejdere i forvaltningen er klædt fagligt på til at støtte op om den innovative skole 
  • Skolernes ledelse har gennem sparring med eksperter styrket deres kompetencer omkring forandringsledelse, så de er klædt på til at sikre de rette rammer for kulturforandringer i den innovative skole
  • Lærere har fået undervisningskompetence i et bredere udvalg af skolens fag som led i processen mod at opnå fuld kompetencedækning i 2020
  • Det er tilknyttet følgeforskning og ekstern evalueringtil projektet for at følge effekten af bevægelsen mod en innovativ skole

Effekt

Projektet har fået Helsingørs kommunes elever i top som nogle af Danmarks mest innovative. På alle Helsingør kommunes skoler indgår arbejdet med at udvikle elevernes innovative kompetencer nu som et naturligt element i den almindelige faglige undervisning, når det giver mening, og i tværfaglige forløb og projektuger. 

Innovation er blevet et fælles holdepunkt på tværs af skolerne, og hver enkelt skole har forankret tilgangen på en måde, der bedst indgår i og understøtter den lokale organisering og kultur. Fx har én skole på hvert af trinnene særligt fokus på en af de tre innovationskompetencer koblet med et gennemgående fokus på personlige ressourcer, mens en anden skole har prioriteret at placere tværfaglige innovationsforløb på hvert klassetrin. En tredje skole har nu en innovationslinje i udskolingen.

Det var godt, at vi selv skulle finde vores løsning fra starten af. Jeg tænker mere kreativt og er bedre til at finde på ting, efter jeg har prøvet det

Elev, Hornbæk Skole.

Eleverne bliver motiverede gennem den innovative undervisning i BOOST. Jeg ser endda mange af de skoletrætte elever blomstre op

Lærer, Tibberupskolen

Hent flyer for Boost: Innovativ skole i Helsingør

Kontakt os