Genveje


Implementering af læringsplatformeImplementering af læringsplatforme

Københavns Professionshøjskole har samarbejdet med Halsnæs Kommune om implementering af læringsplatforme på kommunens skoler.

Opgave

Halsnæs Kommune har besluttet at implementere læringsplatformen EasyIQ. Systemet blev indkøbt i 2015.

I forbindelse med indkøbet af EasyIQ blev der iværksat en klassisk implementeringsstrategi, hvor der blev uddannet superbrugere på den enkelte skole. Det har efterfølgende vist sig, at læringsplatformen ikke er blevet anvendt i det omfang, som brugerportalsinitiativet lægger op til. 

For at sikre en udnyttelse af læringsplatformen, har forvaltningen vurderet, at der er behov for at sætte fokus på implementeringsprocessen. Dette gøres i samarbejde med EasyIQ og Københavns Professionshøjskole.

Løsning

Vi vælger en løsning, som sætter ind på to niveauer:

  • Ledelsesmæssig forankring: Københavns Professionshøjskole interviewede centerchefen, faglige ledere og skoleledere og fik identificeret et behov for systematisk feedback – et værktøj, der kan være med til at definere meningen med den nye platform og sætte retningen for, hvad den skal bruges til. Dermed blev ledelsen klædt på til at gå forrest i implementeringsprocessen og sætte klare mål for resten af organisationen, så platformen kan give værdi hele vejen ud til lærerne i klasselokalet.
  • Lokal forankring: - Uddannelse af 10 ressourcepersoner på hver skole, som hjælper lærerne med at udforske de didaktiske muligheder, som platformen tilbyder. Det skal være helt tydeligt, hvornår og hvordan platformen støtter op om planlægningen af et godt undervisningsforløb. Det kræver fælles udforskning, feedback og evaluering af platformen.

Effekt

”Vi har gennem forløbet fået skabt en implementeringsstrategi, hvor der er tydelig forventningsafstemning og rolleafklaring i alle led. Vores ressourcepersoner ude på skolerne er blevet klædt på til at give vejledning i den didaktiske anvendelse af læringsplatformen.

Ved skolestart i august 2018 forventer vi, at alle lærere og pædagoger arbejder hjemmevant i og med læringsplatformen, så denne bidrager til didaktiske og pædagogiske refleksioner, styrkelse af samarbejdet mellem medarbejdere, samt elevernes løbende indsigt i egen læringsprogression.”

Henrik Reumert
Chef for Børn, Unge og Læring
Halsnæs Kommune