Genveje


Læringsvejledere i Allerød kommuneLæringsvejledere i Allerød kommune

Opgaven

Allerød Kommune ønskede en ny stærk læringskultur på skolerne for at øge elevernes motivation og trivsel. Omdrejningspunktet for forandringen var et målrettet udviklingsforløb for tre læringsvejledere fra hver skole og et parallelt spor med kompetenceløft til alle lærere og pædagoger.

Løsningen

Forløbet blev bygget op af en række elementer:

  • udviklingsforløb for læringsvejledere med fokus på læringsmålstyret didaktik, klasseledelse og evaluering
  • skræddersyet kompetenceløft til lærere og pædagoger om de samme temaer
  • kollegial sparring og samarbejde omkring temaerne
  • løbende inddragelse af skolens ledelse

Målet for de to spor i projektet var samlet set at muliggøre en kulturændring, hvor alle deltog, og hvor læringsvejlederne blev sikret de nødvendige forudsætninger for at kunne inspirere, vejlede og gå foran.

Til udviklingsforløbet var der knyttet løbende praksissamtaler, som tog udgangspunkt i vejledernes konkrete erfaringer med at anvende kursernes redskaber i praksis – både erfaringer med at anvende temaernes praksisredskaber i egen undervisning og erfaringer fra rollen som læringsvejleder.

I et parallelt forløb deltog skolens øvrige lærere og pædagoger i kurser med samme temaer, der var skræddersyet til de to medarbejdergrupper. Det skete blandt andet for at opbygge et fælles sprog og en fælles faglig referenceramme blandt skolernes medarbejdere, så alle arbejdede i samme retning vedrørende elevernes motivation, læring og trivsel.

Effekt:

  • Et korps af læringsvejledere med kompetencer inden for målstyret didaktik, systematisk evaluering af læreprocesser, differentiering af læreprocesser og tydelig klasseledelse.
  • Uddannelsesdage for ansatte i Allerød kommune med fokus på didaktik og pædagogik
  • Opbygning af viden og handlefærdigheder, når det gælder elevernes motivation, læring og trivsel 


Øvrig info

Projektet er støttet af A. P. Møllerfonden.