Genveje


Driftsikker faglig udviklingDriftsikker faglig udvikling

Opgave

Socialforvaltningen i Københavns kommune ønskede at udvikle den professionelle faglige kultur på handicapområdet – uden at give køb på sikker drift. Forvaltningen havde arbejdet hårdt for at udvikle fælles metoder til kvalitetssikring og -udvikling. Men forandringsprocessen havde i samme bevægelse skabt behov for ny systematik. Forvaltningen ville gerne blive bedre til at dokumentere faglig praksis og reflektere over metoder og indsatser.

Løsning

Socialforvaltningen i Københavns kommune og Københavns Professionshøjskole indgik en aftale om et uddannelsesforløb, hvor de overordnede fælles mål var:

  • Fælles retning for den faglige udvikling. Den samlede ledelse på det enkelte center fik fælles retning i forhold til faglige udviklingsprocesser.
  • Implementering af fælles faglige metoder. Fælles faglige metoder og koncepter satte rammer og gav retning for det faglige arbejde på det enkelte center. Fx arbejdede forvaltningen konkret med forandringskompas, pædagogiske baggrundsbeskrivelser og handleplaner. Formålet var at understøtte lederne i at arbejde systematisk med læringsmetoder og -miljøer. De anvendte metoder skulle sikre, at metoderne slog rod i organisationen.
  • Forståelse og håndtering af kulturforandringer. Fremtidens pædagogiske arbejde på handicapområdet kræver en kulturforandring, hvor de fælles faglige metoder i langt højere grad er integreret i pædagogisk praksis. Projektet understøttede lederne i at håndtere det (mulige) paradigme- og identitetsskift for det pædagogiske arbejde, som handicapområdet gennemgår.

Forløbet arbejdede med afsæt i en praksislæringstilgang, som bestod af en række skræddersyede moduler på diplomuddannelsen i ledelse. Modulerne blev suppleret af centerspecifik procesbistand til strategisk implementering og forankring af læring. Desuden etablerede og faciliterede Københavns Professionshøjskole netværk for udvalgte ressourcepersoner – og skabte tværgående netværk efter behov.

Effekt

  • Deltagerne i forløbet har fået en langt større organisatorisk forståelse og øget viden om handikapområdet på tværs af forvaltningen – en fælles referenceramme
  • Samarbejdet i forvaltningen fungerer bedre 
  • Ledelse er blevet et anerkendt fag i den fælles forståelse
  • Deltagerne arbejder mere professionelt i ledelsen af de faglige læreprocesser, der understøtter arbejdet med kerneopgaven