Genveje


Læring, der sesLæring, der ses

Opgaven:

Københavns kommune og Frederiksberg kommune har siden 2015 arbejdet systematisk med at opbygge kapacitet til realiseringen af skolereformens intentioner. Det sker gennem en bred kompetenceindsats for både forvaltning, skoleledelser, lærere og pædagoger på kommunernes 81 folkeskoler. 

Løsningen:

Metropol har sammen med UCC understøttet denne udvikling i projektet Læring der ses, som er et kultur- og praksisforandrende projekt med fokus på, hvordan professionelle kan udvikle egen og kollegers praksis gennem observation, feedback og fælles refleksion over elevers læring og progression. 

Projektet har desuden fokus på, hvordan skolen som organisation kan oparbejde en praksis, hvor didaktiske refleksionsprocesser bliver systematiseret og forankret som en fast del af skolens virksomhed. Via ledelsesmæssig og kollegial supervision samt didaktiske drøftelser i team-samarbejdet bliver der arbejdet på en pædagogisk praksis, som er kendetegnet ved:

  • Synlige og tydelige læringsintentioner, der understøtter elevernes læring 
  • Dynamiske læringsmål, som er meningsfulde og udfordrende for alle elever
  • Fokuseret feedback, der støtter elevernes læringsprogression

Effekt:

  • Uddannelse af tre lærere fra hver skole (i alt 240 lærere) til at varetage opgaven som didaktiske vejvisere med viden om målstyret læring, feedback, progressionsvurdering, evaluering, differentiering og inkluderende læringsmiljøer
  • De 240 didaktiske vejvisere har efterfølgende med opbakning og faglig supervision fra Metropol understøttet deres kollegers kompetenceudvikling i den lokale hverdagspraksis

Øvrig info

Forløbet er finansieret med midler fra A. P. Møllerfonden.

Kontakt os