Genveje


Skoleforvaltningen i Helsingør KommuneSkoleforvaltningen i Helsingør Kommune

Opgaven

Stærkere opgaveløsning gennem et fokuseret arbejde med kerneopgaver, kerneinteressenters ønsker og behov samt organiserings- og samarbejdsformer.

Løsningen 

Københavns Professionshøjskole gennemførte et skræddersyet udviklingsforløb med deltagelse af ledelse og medarbejdere. Fokus i forløbet var at kortlægge, analysere og kvalificere opgaveløsningen gennem fokus på følgende:

  • Hvad er vores kerneopgave, hvad skal vi bidrage med, og hvem er vi til for? Hvad er stabilt, og hvad forandrer sig som følge af reformerne på området?
  • Hvem er vores interessenter, og hvad er deres vigtigste udfordringer? Hvordan kan vi hjælpe dem?
  • Samarbejde og organisering – når vi kender vores kerneopgave og vores interessenters behov og udfordringer, hvordan skal vi så samarbejde internt og eksternt for at opnå de bedste resultater
  • Hvordan arbejder vi systematisk med videndeling?

De skræddersyede forløb blev udviklet med afsæt i den konkrete kontekst for at bidrage mest muligt i forhold til de oplevede udfordringer og behov. 

Effekt:

  • Forløbet bidrog til en professionalisering af opgaveløsning, organiseringsformer og samarbejdspraksisser gennem oplæg, brug af strukturerede dialog- og procesværktøjer samt teamøvelser. 
  • Udviklingsforløbet skabte desuden et refleksionsrum for en dybere dialog, som er vanskelig at få tid til i hverdagens opgaveløsning

Kontakt os