Genveje


Teamudvikling på Brønshøj skoleTeamudvikling på Brønshøj skole

Opgaven:

Lærerteams skal blive endnu bedre til i fællesskab at løfte skolens kerneopgave, elevers læring. Det vil sige samarbejdet om planlægning, gennemførsel og evaluering af den målstyrede undervisning.

Løsningen: 

Københavns Professionshøjskole har gennemført skræddersyede teamsparringsforløb med de enkelte fag- eller årgangsteams samt et aktionslæringsforløb med fokus på at træne og øve målstyret didaktik. Fokus for teamsparringer samt aktionslæring var:

  • Professionel kommunikation
  • Virksomme mødeformer, strukturer og forpligtende aftaler
  • Kendskab til teamets samlede kapaciteter
  • Kollegial feedback og samtaler om læring
  • Videndeling om det, der virker – og det, som er svært.
  • Afprøvning af ny praksis

 
Effekt

  • Fokuseret arbejde med form og indhold har professionaliseret teamsamarbejdet, der nu fungerer som naturligt omdrejningspunkt for planlægning og udførelse af kvalificeret undervisning
  • Kvalificering af kernedriften og den overordnede vision for Brønshøj Skole; at ledere og lærere vedvarende er reflekterende praktikere i en lærende organisation 

Øvrig info

Forløbet blev finansieret med midler fra A. P. Møllerfonden.

Kontakt os