Genveje


En styrket tværprofessionel og helhedsorienteret praksisEn styrket tværprofessionel og helhedsorienteret praksis

Københavns Professionshøjskole har samarbejdet med Brøndby Kommune omkring udsatte familier

Opgave

Brøndby Kommune henvendte sig til Københavns Professionshøjskole med henblik på, at styrke det tværprofessionelle og helhedsorienterede arbejde med udsatte familier på tværs af forvaltningerne i kommunen. Baggrunden var de gode resultater Brøndby kommune havde skabt i et 2 - årigt metodeudviklingsprojekt Familier i Forandring. 

Kommunen ønskede nu at udfolde og udvikle erfaringerne fra projektet til en bredere gruppe af medarbejdere for at etablere et fælles tværprofessionelt mind-set i forhold til arbejdet med kommunens udsatte familier.

Løsning

Københavns Professionshøjskole og Brøndby kommune vurderede, at de ledelsesmæssige rammer ville være afgørende for at skabe forandringerne i praksis og udviklede et skræddersyet kompetenceudviklingsforløb som omfattede både medarbejdere og ledere i kommunen.

Følgende elementer indgik:

  • Opstart med afklaring af aktuelle udfordringer og handlemuligheder på både leder- og medarbejderniveau
  • Løbende identificering og udvikling af arbejdet med den fælles opgave på tværs af forvaltningerne
  • Kompetencegivende uddannelsesforløb for medarbejdere med udgangspunkt i teori og metoder til udvikling af det tvær-faglige arbejde.
  • Kursusforløb for ledere for at kvalificere arbejdet med at understøtte medarbejdernes læreproces og ændrede praksis.
  • Forankringsdag for ledere og medarbejdere – understøtte næste skridt i mod en styrket tværprofessionel praksis.
  • Didaktisk og læringsteoretisk tilgang for at sikre implementering og organisatorisk udvikling – dvs. reel forandring af praksis 

Effekt

”Med uddannelsen har vi nu yderligere 26 medarbejdere fra mange forskellige steder, der har lært hinanden og hinandens op-gaver bedre at kende, og som kan se, hvordan de kan berige hinanden, og i højere grad kontakter hinanden, når det er relevant. Det er med til, at vi bliver en organisation, der kan gå på flere ben samtidig.”
Leder fra Børne- og Familieafdelingen

Jeg oplever, det er meget lettere at tage kontakt til relevante kollegaer andre steder nu. I forhold til en borger, har jeg allerede involveret Børne- og Familieafdelingen, før end jeg ellers ville have gjort. Den borger har helt sikkert fået en mere helhedsorienteret støtte.”  
Medarbejder fra Jobcenteret

”Jeg har fået et større indblik i hvad andre forstår ved helhedsorienteret arbejde. Når jeg fremover, som børnesagsbehandler, sidder over for en mor, der er ledig, vil jeg være mere bevidst om de krav, hun møder fra jobcentret, og hvad det betyder for den måde, hun kan støtte sit barn på”  
Medarbejder fra Børne- og Familieafdelingen

Kontakt os