Genveje


"Tæt på familien" - en tidlig og helhedsorienteret indsats"Tæt på familien" - en tidlig og helhedsorienteret indsats

Københavns Professionshøjskole har samarbejdet med Københavns Kommune på området udsatte børn, unge og familier.

Opgave

Københavns Kommune er i gang med en omstilling til en mere effektiv, tidlig og helhedsorienteret indsats på tværs af faggrupper på området for udsatte børn og unge.

Mål for omstillingen: 

 • Barnet, familien og netværket skal inddrages og være en del af løsningen i samtlige forløb
 • Forebygge og forkorte flere anbringelser
 • Flere hjemmebaserede indsatser 
 • Tilbud skal i højere grad tilpasses den enkelte 
 • Samarbejdet og koordinationen omkring barnet/den unge skal være bedre 
 • Barnets tilknytning til positive fællesskaber skal styrkes igennem institutioner, uddannelse og fritidsaktiviteter 

Løsning 

Kommunen har inviteret Københavns Professionshøjskole til et langsigtet samarbejde ift. at uddanne frontmedarbejdere på tværs af myndighedsenheder, åbne rådgivninger og foranstaltningstilbud. Vi sammensætter et forløb, som består af følgende elementer:

 • Den sociale diplomuddannelse; Børn og unge. Vi laver en tilpasset version af uddannelsen, der er målrettet omstillingen 
 • Kursusforløb som sikrer, at relevante medarbejdere forstår mindsettet knyttet til tidlig indsats 
 • Enkelte kursusdage med fokus på specifikke faglige udfordringer eller metoder. Eksempelvis forældre- og netværksinddragelse samt børnesamtalen 
 • Forsknings-udviklingsprojekt med fokus på udvikling og afprøvning af nye løsninger og metoder. Læs om projektet med VIBASO

Effekt

At medarbejderne målretter løsninger for barnet eller den unge, som ligger så tæt som muligt op af en almindelig dagligdag. At de via dialog og netværksbaserede indsatser samarbejder tværprofessionelt, inddragende og samskabende.  

Kompetenceudviklingen skal understøtte: 

 • Dannelse af faglige netværk til erfaringsudveksling, sparring og kvalitetssikring på tværs af bydele, organisatoriske tilhørsforhold og arbejdsfunktioner 
 • Uddannelse af ambassadører som i det daglige vil fungere som ressourcepersoner for kollegaer under forandringsprocessen 
 • At arbejdspladsen fastholder og tiltrækker dygtige medarbejdere