Genveje


Data, analyse og evalueringData, analyse og evaluering

Meningsfuld brug af data vinder frem på skole- og dagtilbudsområdet. Data er der ofte nok af, men det kræver samarbejde og analytiske kompetencer at få dem til at skabe værdi. På Københavns Professionshøjskole kan vi hjælpe jer med at få arbejdet med data til at give mening på alle niveauer i organisationen.

På Københavns Professionshøjskole tror vi på, at arbejdet med data kan skabe et bedre grundlag for professionelle beslutninger i dagtilbud og skoler, men data driver ikke værket i sig selv. Det er analyserne og de efterfølgende handlinger, der har potentialet til at gøre en forskel. Det gælder både, når data danner grundlag for vurderinger, men også når data indgår i mere undersøgende processer eller skoleudvikling. 

Et nuanceret blik på data 

Flere undersøgelser på området viser, at formen på data ofte kan gøre det svært at realisere potentialet, og det er vanskeligt at bringe kvalitative data i spil. På Københavns Professionshøjskole har vi fokus på, at træne deltagernes analytiske kompetencer og formidle et nuanceret syn på data. Vi arbejder derfor både med aggregerede data fx resultater af nationale test, og det man kan kalde hverdagsdata herunder observationer af undervisning og elevbesparelser. 

Metropols erfaring er, at forskellige aktører ser forskellige formål i relation til arbejdet med data. Forvaltningen kan fx have et ønske at vurdere resultaterne af kommunale udviklingsprojekter, skoleledelsen vil gerne dokumentere elevernes læring og udvikling, mens et lærerteam vil bruge data til at få indblik i det enkelte barns læringsprocesser. Vi stiller derfor skarpt på de forskellige formål, der kan være i spil, og vi klæder jer på til at tage de nødvendige til- og fravalg, når I vil inddrage data meningsfuldt i udviklingen af jeres praksis. 

Kompetenceudviklingen bygger videre på det eksisterende 

Københavns Professionshøjskole tilrettelægger kompetenceudviklingen i samarbejdet med jer, og vi tager afsæt i jeres eksisterende erfaringer, processer og strukturer. Det kan være den nuværende evalueringspraksis, teamstruktur eller erfaringer med brug af ressourcepersoner.

Vi arbejder med at forankre kompetenceudviklingen i de eksisterende professionelle læringsfællesskaber, og vi tager afsæt i konkrete problemstillinger fra jeres hverdag. Derudover har vi et kontinuerligt fokus på, hvordan ledelsen kan understøtte den ønskede forandring. 

Godt at vide

 • Kompetencegivende uddannelse inden for evaluering og data

  Hvis I kan samle 12 deltagere, kan vi gennemføre moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse som rekvirerede forløb. 

  Pædagogisk diplomuddannelse: Evaluering og evalueringskompetence 

  Pædagogisk diplomuddannelse: Evaluering i organisationer

  Diplomuddannelse i ledelse - moduler om evaluering og data 


  I kan læse mere om den pædagogiske diplomuddannelse her. 

 • Skræddersyede kompetenceudviklingsforløb

  På Københavns Professionshøjskole har vi stor erfaring med at gennemføre større kompetenceudviklingsforløb og forandringsprocesser, der omfatter flere niveauer i kommunen. 

  Med afsæt i jeres behov og ressourcemæssige ramme, går vi i dialog om mulighederne, og i fællesskab sammensætter vi den optimale kombination af læringsmål og aktiviteter for ledere, medarbejdere og elever. 

 • Få sparring og støtte i kvalitetsarbejde og brug af data i forvaltningen

  Arbejdet med data bliver ofte initieret og koordineret fra den kommunale forvaltning, og der er behov for at sikre nogle arbejdsgange og fokuseret dialog om data mellem forvaltning, skoler og daginstitutioner. 

  Københavns Professionshøjskole har erfaring med at understøtte forvaltningens arbejde med at blive datainformerede organisationer, og opbygge de analytiske kompetencer i forvaltningen. Vi har fx samarbejdet med Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune om at udvikle og afprøve værktøjer til kvalitetsarbejde i et forløb, hvor medarbejdernes evalueringskompetencer samtidig er blevet styrket. 

 • Oplæg om brug af data og formativ anvendelse af de nationale test

  Københavns Professionshøjskole tilbyder oplæg og workshopper som inspirerer til en formativ og praksisnær anvendelse af resultaterne af de nationale test gennem styrket bevidsthed om testenes muligheder og begrænsninger. Vi sætter fokus på de nationale test som et redskab i landskabet af evalueringsværktøjer og dataindsamlingsmetoder som anvendes af lærere, ledelser og forvaltninger i arbejdet med elevernes læring og skolens udvikling. 

  Der vil være fokus på, hvordan en bedre anvendelse af testresultater kan styrkes gennem: 

  • viden om muligheder og begrænsninger i de nationale test 
  • inspiration til hvordan testresultaterne kan anvendes til vurdering af elevernes faglige niveau og omsættes til konkrete handlinger 
  • systematisk arbejde med evaluering og dataindsamling i en bredere kontekst 

   
  Københavns Professionshøjskole tilbyder også oplæg og workshops, der anlægger et mere generelt perspektiv af brugen af data og evaluering i skolen. 

 • Muligheder for finansering

  Puljer og fonde giver mulighed for finansiel støtte til projekter inden for skoleområdet. Eksempelvis kan de statslige kompetenceudviklingsmidler, som blev aftalt i forbindelse med folkeskolereformen, anvendes til særlige indsatsområder i forbindelse med skolereformen. Vi hjælper gerne med at identificere andre relevante puljer og finde, og vi tilbyder også sparring til at udarbejde ansøgninger. 

  Vi giver jer et realistisk og gennemsigtig budget, så I altid ved, hvad I kan forvente af os. Vi hjælper også gerne med beregning af omkostningerne i jeres organisation i forbindelse med et kompetenceudviklingsforløb fx til vikardækning eller projektledelse.