Genveje


Aldring og demensAldring og demens

I takt med at vi lever længere, forventes der inden for en kort årrække en stigning i antallet af borgere med demens. Det medfører et øget behov for kompetenceløft inden for sektoren.

Med den forventede stigning i antallet af borgere med demens, stiger udgifterne til understøttelse af borgere med demens og medfører et øget pres på eksisterende velfærdsinstitutioner.  Der er brug for uddannelse, der giver dybdegående indsigt i, hvad demens er, og hvordan det påvirker hverdagen. Derudover efterspørges redskaber og færdigheder til at tænke i nye og mere kvalificerede løsninger inden for både opsporing, rådgivning, visitation, behandling og omsorg.

Københavns Professionshøjskole vil gerne være med til at sikre veluddannede medarbejdere, der kan understøtte en meningsfuld og sammenhængende hverdag for demensramte borgere og deres pårørende.

Med videreuddannelse kan I sikre jeres arbejdsplads den nødvendige udvikling inden for demensområdet og få sparring til, hvordan I integrerer den nye viden i jeres organisation.

Godt at vide

 • Uddannelsestilbud inden for demens

  På Københavns Professionshøjskole tilbyder vi uddannelse på diplom- og akademiuddannelsesniveau:

  • Diplomuddannelse inden for demensområdet (Demenskoordinator-uddannelsen); specialistviden som gør det muligt at indgå som demenskoordinator eller ressourceperson og varetage arbejds- og udviklingsfunktioner i arbejdet med ældre og demente med nedsat psykisk funktionsevne

  • Akademiuddannelse i demens (Det nære relationsarbejde); fokus på etik og kommunikation i den daglige omsorg af demensramte borgere med demens og deres pårørende

  •                         

  • Rehabilitering og palliation; redskaber til en værdig behandling i et komplekst rehabiliteringsforløb

  • Demens som de pårørendes sygdom; forløb om pårørendegrupper, samskabelse med civilsamfundet, sorgrådgivning m.m.

  Læs mere om indhold, niveau og tilmelding under de enkelte uddannelser. 

 • Sådan sammensætter vi et forløb inden for demensområdet

  Vores diplom- og akademimoduler på demensområdet kan enten tages enkeltvist eller som del af en fuld uddannelse med specialisering i demens, så man fx opnår titlen Soc.D. Demens.

  Diplom- og akademimodulerne kan også rekvireres og skræddersyes til en hel afdeling eller arbejdsplads – fx en hel kommune. Her kan modulerne enten stå alene eller indgå i kombination med fx processtøtte til organisatoriske forandringer, kick off-seminar, implementeringsseminar, aktionslæring m.m. Endelig har vi også tilbud såsom kurser og temadage m.m.

  Københavns Professionshøjskole indgår gerne som sparringspartner i afdækningen af behovet for kompetenceudvikling og organisationsudvikling. Fordelen ved denne type forløb er, at der skabes rum for vidensdeling, dialog og faglig tryghed – et fælles udgangspunkt uanset daglig funktion på arbejdspladsen.
   
  Samtidig er det muligt at funktionsopdele dele af uddannelsesforløbet, så det matcher deltagernes behov. Ledere på demensområdet kan eksempelvis have brug for demensspecifik viden på lige linje med medarbejderne men samtidig udvikle ledelseskompetencer på et særskilt lederforløb.
   
  Tal med vores uddannelseskonsulenter om, hvad der vil være bedst for lige netop jeres arbejdsplads.
   
 • Sådan kan et forløb i en kommune se ud

  Hvis I har ambitioner om at blive demensvenlig kommune, har I brug for et fælles fagligt afsæt for både medarbejdere og ledere. Københavns Professionshøjskole kan i samarbejde med jer afdække jeres forskellige behov og udvikle et kompetenceudviklingsforløb, der eksempelvis kunne se sådan ud;

  • Et fælles kick-off seminar for hele demensområdet i kommunen
  • To akademimoduler om demens for sosu-assistenter og pædagogiske assistenter 
  • Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau tilbydes sygeplejersker, ergoterapeuter og pædagoger 
  • Demensspecifikke diplommoduler for ledere sammen med ledere fra andre kommuner
  • 5-dages supervisionskursus for uddannede demenskoordinatorer 
  • Et skræddersyet diplommodul om samskabelse med lokalsamfundet for samtlige deltagere 
  • Et fælles implementerings- og forankringsseminar på to dage for hele demensområdet i kommunen
 • Mulighederne for finansiering

  Frem til 2018 kan I søge om støtte til at dække 80 procent af udgifterne og op til 25.000 kr. årligt til kompetencegivende uddannelse inden for demensområdet på henholdsvis diplom- og akademiniveau. Det kræver, at du er omfattet af en overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, FOA, Forhandlingskartellet, HK Kommunal, Dansk Metal, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund eller 3F.

  Læs mere og ansøg på Den kommunale kompetencefond eller Den Regionale Kompetencefond

 • Sådan kommer I godt fra start

  På Københavns Professionshøjskole er vi specialister inden for demens og kan tilbyde kompetenceudvikling for både enkeltpersoner eller større organisationer. Ring til en af vores uddannelseskonsulenter og få tilrettelagt det mest relevante forløb.