Genveje


Den sproglige dimension i fagene og dansk som andetsprog Den sproglige dimension i fagene og dansk som andetsprog

Sprog er en forudsætning for læring. Både flersprogede og etsprogede elever skal kunne forstå og aktivt bruge sproget, hvis de skal have mulighed for at lære og blive så dygtige, som de kan. Som lærer og pædagog skal man have viden og kompetencer til at understøtte og stimulere elevernes sproglige udvikling.

Københavns Professionshøjskole bidrager til dette arbejde gennem målrettede tilbud om opkvalificering. Vi tager udgangspunkt i den nyeste viden om sprogtilegnelse, og behovet for konkrete redskaber og anvendelsesorienteret didaktik på skoler og i institutioner.

Vi kan hjælpe med at understøtte arbejdet med at sætte sproglige mål i hverdagen, skabe udviklingsforløb med fokus på en samlet sprogindsats og sikre, at sproget bliver en dimension i alle fag og i planlægningen af undervisning og pædagogiske aktiviteter. Desuden bidrager vi med viden og erfaringer med strategisk opkvalificering på dansk som andetsprogsområdet på skole- og kommuneniveau. 

Vi tilbyder også formel efter- og videreuddannelse inden for dansk som andetsprog og den sproglige dimension i fagene som fx pædagogisk diplomuddannelse og vejlederuddannelser. 

Godt at vide

 • Hvordan sammensætter vi et forløb inden for dette området?

  Et praksisnært forløb med fokus på den sproglige dimension i fagene kan sættes sammen på forskellige måder afhængig af jeres behov. Der kan fx være tale om: 

  • kortere oplæg med fagspecifikt og afgrænset indhold
  • pædagogiske dage med faglig formidling og workshopinspirerede aktiviteter 
  • forløb med teamsparringer, sparringer med vejledere og ressourcepersoner eller lektionsstudier 

  Aktiviteterne kan kombineres på kryds og tværs, og kan tage afsæt i den nye forskning eller konkrete udfordringer på jeres skole. Kontakt os for mere info om, hvordan et forløb kan se ud hos jer, og hvordan vi kommer igang. 

Cases om den sproglige dimension