Genveje


Digitalisering i skolenDigitalisering i skolen

Digitaliseringen er en katalysator for udviklingen af vores samfund – også når det kommer til folkeskolen. It er med til at udvikle behov for nye kompetencer blandt eleverne og byder både på muligheder og udfordringer for lærerne, når de skal planlægge og gennemføre deres undervisning.

Diskussionen om it i skolen handler ikke mere om, hvorvidt det skal anvendes men om, hvordan vi bedst håndterer de muligheder og begrænsninger, som digitaliseringen skaber. It og medier skal indgå i alle folkeskolens fag og nu også i form af det nye valgfag ’Teknologiforståelse’.

På Københavns Professionshøjskole vil vi være med til at støtte og inspirere skolens professionelle. For det er jeres opgave at sikre eleverne i folkeskolen de optimale læringsbetingelser – både med og uden it. Ligesom I også skal præsentere dem for relevante kompetencer til et liv i et digitaliseret samfund.

Fagenes mål og didaktikken udvikler sig løbende med digitaliseringen. Derfor er det vigtigt at have et opdateret fagsyn og kunne undervise ud fra de nyeste digitale fagdidaktiske og undervisningspraktiske kompetencer.  

Didaktisk brug af læringsplatforme

Skolen som arbejdsplads er også i en omstilling, som påvirkes af digitaliseringen. Læringsplatforme implementeres i disse år på alle skoler og afhængig af, hvordan denne opgave gribes, kan de både være en støtte eller en faktor, som lærere og pædagoger oplever modarbejder deres professionelle praksis.

På Københavns Professionshøjskole har vi fokus på, hvordan læringsplatformene kan understøtte det pædagogiske og didaktiske arbejde og samarbejdet mellem skolens professionelle om elevernes læring og trivsel.

Kompetenceudvikling som et forpligtende samarbejde 

For at forandre skolens praksis er det afgørende, at udviklingen sker gennem fælles forpligtende samarbejde med fokus på elevernes læring og trivsel. Dette samarbejde skal aktivt understøttes af skolens ledelse og hænge tæt sammen med kommunale og politiske strategier og målsætninger på området. Københavns Professionshøjskole kan bidrage med relevant kompetenceudvikling, der understøtter og sikrer denne forandring af praksis fra kommunalt niveau til den enkelte elev.

Københavns Professionshøjskoles efter- og videreuddannelsesaktiviteter inden for it og læring er forankret i et tæt samarbejde mellem vores forsknings- og udviklingsmiljø ’Digitalisering i skolen’ (Dis), grunduddannelsesaktiviteter og konkrete erfaringer fra skolernes praksis. 

 
Vis mere

Case om IT og digitalisering

Kontakt