Genveje


Fremtidens beskæftigelsesmedarbejderFremtidens beskæftigelsesmedarbejder

Beskæftigelsesområdet er præget af mange reformer og komplekse regler. Det betyder, at a-kasse- og jobcentermedarbejdernes roller og opgaver bliver forandret markant i disse år. På Københavns Professionshøjskole vil vi være med til at uddanne fremtidens beskæftigelsesmedarbejder og understøtte implementeringen af reformerne.

Medarbejderstaben i beskæftigelsesindsatsen er bredt sammensat, når det gælder uddannelsesbaggrund, erfaring og opgaver. Det giver udfordringer, når man gerne vil sikre et ensartet kompetenceniveau i takt med højere krav inden for fx virksomhedskontakt og samtaler med borgere.  Kompetenceudvikling kan være med til at understøtte implementering og udmøntning af beskæftigelsespolitikkens intentioner og indhold.

Stærkt virksomhedssamarbejde

De senere år er det blevet mere klart, at en god virksomhedsindsats er afgørende, hvis beskæftigelsesindsatsen skal lykkes.  Det betyder, at der er et øget fokus på medarbejdernes kompetencer i forhold til virksomhedssamarbejde – forstår medarbejderne til fulde virksomhedernes ønsker og behov?

Samtaler i øjenhøjde

Omdrejningspunktet i mødet med borgerne er lovrammen og gode samtaler i øjenhøjde. Her er det afgørende, at medarbejderne har kompetencer i forhold til motivationsarbejdet – at de tror på beskæftigelsespotentialet hos den enkelte borger, og samtidig forstår at håndtere myndighedsopgaven.  

Fremtidens jobcentermedarbejder må påtage sig rollen som:

 • Den lediges dialogpartner og støtte med empowerment som tilgang
 • Koordinator af den borgervendte indsats med stærkt beskæftigelsesfokus
 • Koordinerende rolle i det tværfaglige samarbejde
 • Aktør og samspilspartner i forhold til en beskæftigelsesindsats, der i langt højere grad skaber sin succes via et stærkt samarbejde med virksomhederne
Vis mere

Godt at vide

 • Hvad kan vi tilbyde?

  Vi tilbyder både diplom- og akademimoduler til kompetenceudvikling af fremtidens jobcentermedarbejdere og a-kasse-medarbejdere. Modulerne kan både tages som åben uddannelse eller som skræddersyede forløb, hvor modulerne tilpasses og målrettes de lokale behov med fokus på eksisterende kompetencer.

  Samtidig yder vi ved siden det skræddersyede forløb aktiv konsulentbistand, der sikrer organisatorisk og ledelsesmæssig forankring af den læring, som opnås i uddannelsesforløbet. 

  Vi møder jer gerne til en samtale om hvilke mulige kompetenceudviklingsmodeller, der kan være relevante for jer. Sammen kan vi afdække jeres konkrete udfordringer – og på den baggrund udarbejder vi en kompetenceudviklingsplan, der er skræddersyet til jer. 

  Vi tilbyder hjælp inden for følgende:

  • Projektudvikling, projektbeskrivelser, puljesansøgninger
  • Implementering
  • Organisationsudvikling
  • Faglig opkvalificering
  • Støtte til ledelsen
 • Hvad er mulighederne for finansiering?

  Inden for beskæftigelsesområdet findes der flere muligheder for medfinansiering af kompetenceudvikling. Støttemulighederne findes ved bl.a. den kommunale kompetencefond og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der støtter deltagerbetalingen ved særlige moduler på diplom- og akademiuddannelse i beskæftigelse med 80 procent.

  Kontakt chefkonsulent Ole Mølholm for at høre nærmere om mulighederne.

   

Cases

Kontakt