Genveje


Inddragelse i arbejdet med udsatte børn og ungeInddragelse i arbejdet med udsatte børn og unge

På forvaltningen, i krisecentret, på skolen. opholdssteder og andre institutioner er der stort fokus på, hvordan man kan arbejde inddragende med barnet, den unge, familien og netværket. Men hvad er reel inddragelse? Og hvordan skaber vi en fælles forståelse og et samarbejde med andre professionelle omkring barnet? På Københavns Professionshøjskole kan vi sammensætte forløb, der styrker jeres arbejde med inddragelse.

Velfærdsprofessionelle, som arbejder med udsatte børn og unge, sætter ikke spørgsmålstegn ved, at systematisk inddragelse af barnet, den unge, familien og netværk i problemløsningen, er en forudsætning for at skabe positive forandringer. Det kan give barnet ro og tryghed til, at fungere i sit hverdagsliv og skabe kontinuitet i familien. Samtidig kan inddragelse dog også være vanskeligt og dilemmafyldt. 

Vi tager udgangspunkt i, hvad der kan være udfordrende og skabe dilemmaer, f.eks. hvordan man sikrer, at barnets stemme får en plads blandt alle de voksne, og hvad man gør, hvis barnet ikke siger noget. Hvordan passer man på barnet samtidig med, at man har brug for viden? Vi skal overveje, om vi som professionelle er parate til at samarbejde med netværket, og hvilke samarbejdsbetingelser der viser sig her?

Kathrin Schnohr, Konsulent i Velfærdsfaglig efter- og videreuddannelse

I et forløb med Københavns Professionshøjskole indgår typisk:

 • supervision 
 • kurser
 • kompetencegivende uddannelser

Forløbene er specifikt rettet mod professionelle, der arbejder med inddragelse af børn, unge og familier. Fokus er på at skærpe og udvikle den professionelles forståelse af sin egen rolle i det inddragende arbejde, herunder viden om og metoder til inddragelse af familiens og netværkets ressourcer.

Godt at vide

 • Sådan sammensætter vi et forløb til jer

  Københavns Professionshøjskole udbyder både kurser med forskellige varighed, temadage og kompetencegivende diplomuddannelse omkring inddragelse og samtale med børn, unge og familier. 

  En hel diplomuddannelse giver mulighed for at anvende betegnelsen: Diplom i Socialt arbejde (soc. d.)- Inddragelse og samtale med børn, unge og familier. Enkelte moduler eller individuelt sammensatte moduler kan også give give mening i forhold til praksis. 

  Rekvirerede og skræddersyede forløb

  I samarbejde med jer afdækker vi jeres behov og udvikler et kompetenceudviklingsforløb, der er: 

  • tilrettelagt og struktureret med afsæt i jeres praksis, organisering og medarbejdersammensætning 
  • forandringsskabende og meningsgivende for de arbejdsopgaver, I varetager 
  • fokuseret på implementering og forankring 

  Her er eksempler på aktiviteter i et udviklingsforløb, som kan udvælges og sammensættes som byggesten, alt efter jeres behov: 

  • Kick-off-seminar: afklaring af aktuelle udfordringer og hvor vil vi gerne hen 
  • Kursus- eller uddannelsesforløb, der understøtter opkvalificering af medarbejdere
  • Uddannelsessupervision, der understøtter implementering og forankring af det lærte i praksis 
  • Forløb forledere, for at understøtte medarbejderes læreproces og ændrede praksis 
  • Implementeringsseminar, en eller flere fælles opsamlingsdage, der samler op på faglige forløb og skaber en retning for den videre proces 
 • Ledelsesopgaven på vej mod en styrket praksis

  Udviklingen af en styrket inddragende praksis kræver medarbejderengagement, men det kan ofte ikke stå alene. Det er i høj grad en ledelsesmæssig opgave at understøtte forandring. I det omfang, det er relevant, laver Københavns Professionshøjskole derfor også forløb der udvikler og understøtter den ledelsesmæssige opgave.

  Tal med vores uddannelseskonsulenter om, hvad der vil være bedst for lige netop jeres arbejdsplads. 

 • Uddannelsestilbud inden for inddragelse

  Her ser du et udvalg af de kurser, diplomuddannelser og supervision, Københavns Professionshøjskole udbyder inden for inddragelse. Læs mere om indhold, niveau og tilmelding under de enkelte kurser og uddannelser: 

  Uddannelser: 

  Kurser: 

  Supervision: 

  Kursus i forældre- og netværksinddragelse. Ring da til en af vores uddannelseskonsulenter, og få tilrettelagt det mest relevante forløb. 

 • Bliv rådgivningspartner - uddannelse baseret på forskning

  Til efteråret 2018 lancerer Københavns Professionshøjskole et kompetencegivende diplommodul for sagsbehandlere og faglige ledere, supervisorer med flere. Her vil fokus være på rollen som supervisor med specialviden om myndighedssagsbehandleres samtaler med børn og unge. Du får kompetencer til at stå for videobaseret supervision i din organisation.

  Diplommodulet MinRådgivningspartner trækker på viden fra et stort udviklings- og forskningsprojekt, hvor forskere fra Københavns Professionshøjskole har udviklet et video- og webbaseret supervisionsredskab, der har til formål at kvalificere og forbedre socialrådgiveres samtaler med unge. 

  Imødekommer udfordringer i inddragelsen af børn

  Der kan være forskellige udfordringer for myndighedssagsbehandleren i arbejdet med inddragelse af børn. Det kan være svært at balancere mellem forældres og børns perspektiver, at få engageret børn og unge i samtalerne og forklare børn deres rettigheder i forhold til sagsbehandlingen. 

  Derfor kan det være en fordel at bruge videosupervision. Metoden kan:

  • give adgang til realistiske gengivelser af, hvad der skete i samtalerne. Det giver mulighed for at reflektere og udvikler den enkelte sagsbehandlers relation med barnet eller den unge
  • styrke den enkelte sagsbehandlers kommunikative stil og teknikker
  • udvikle sagsbehandlerens kompetencer i forhold til at understøtte barnet og den unges perspektiv

  Vil du vide mere eller vil du tilmelde dig?

  Kontakt vores konsulenter, som kan fortælle dig meget mere om modulet og videobaseret supervision.

 • Muligheder for finansiering

  Til og med 2018 kan I søge om støtte til at dække 80 procent af udgifterne og op til 25.000,- kr. årligt til kompetencegivende uddannelse inden for inddragelse af henholdsvis diplom- og akademiniveau. Det kræver, at den studerende er omfattet af en overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, FOA, Forhandlingskartellet, HK Kommunal, Dansk Metal, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund eller 3F. 

  Læs mere og ansøg på Den Kommunale Kompetencefond eller Den Regionale Kompetencefond

Kontakt