Genveje


Innovation og entreprenørskab i skolen

Innovation og entreprenørskab i skolenInnovation og entreprenørskab i skolen

En del af skolens opgave er at ruste eleverne til det 21. århundrede, og i dag er det et krav, at alle elever skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer. Den udvikling kan Københavns Professionshøjskole erfarne konsulenter og specialister understøtte og hjælpe igang hos jer.

Folkeskolen har en levende kultur omkring innovationspædagogik- og didaktik, og arbejdet med innovation og entreprenørskab har derfor en solid platform at bygge videre på. I det fremtidige arbejde kan vi sikre, at alle elever nu udvikler innovative og entreprenante kompetencer i tæt samspil med de øvrige faglige og sociale kompetencer. 

Et kompetenceudviklingsforløb i samarbejde med Københavns Professionshøjskole taler vi ikke bare om innovation; vi arbejder også innovativt og styrker herigennem jeres innovative kompetencer.

Vi arbejder i en designproces og reflekterer over vores designtænkning. I denne læreproces opstår typisk nye arenaer

 • kreative læreprocesser
 • eksperimenterende idéudvikling
 • øget omverdensforståelse
 • udvikling af reelle løsninger på aktuelle problemstillinger gennem fx prototyping.

Processen omkring prototyping kan ske i en bevægelse fra den enkelte klasse til organisatorisk niveau internt på skolen. Den kan også ske i et konkret samarbejde mellem skolens elever og lokale virksomheder.

Vi zoomer ind på jeres udfordringer

På Københavns Professionshøjskole ser vi innovative kompetencer som en del af moderne dannelse. Vi har fokus på, at innovation og entreprenørskab både er viden om processer og metoder samt handling i praksis. Et t første møde med jer vil derfor være en afklaring af jeres interesser og de særlige lokale konstellationer, hvori arbejdet med de innovative kompetencer kan forankres - hos jeres elever og hos jeres pædagogiske personale. Hvor står I nu? Og hvor forestiller I jer, I gerne vil hen?

Innovation som redskab

Innovation og entreprenørskab kan indgå i undervisningen på mange forskellige måder. Brugen af tilgangen kan understøtte særlige æstetiske og kreative forløb, lige som den kan understøtte fagdidaktikken i alle fag og accelerere opnåelsen af kompetencemål. Et plus er, at undervisningen bliver virkelighedsnær og gør skoledagen varieret. 

Nye udfordringer i skolens rammer og organisering kræver nyskabende løsninger, og her kan innovative forløb for skolens professionelle sikre et fælles og stærkt fundament for skoleudvikling. Vi kan uddanne skolens egne innovationsvejledere eller facilitere forløb for medarbejdere og skoleledelser, der understøtter udvikling af innovative løsninger på skolens udfordringer.

Vis mere

Godt at vide

 • Kompetencegivende uddannelse inden for innovation
  Pædagogisk Diplomuddannelse: Innovation i undervisning
  Innovativ undervisning er en nødvendig forudsætning for at imødekomme aktuelle krav om kreativitet, iværksætteri og entreprenørskab i skolens dannelsesopgave.

  Læs om valgmodul i innovation i undervisningen  

  Pædagogisk diplomuddannelse i Drama

  Innovativ undervisning er en nødvendig forudsætning for at imødekomme aktuelle krav om kreativitet, iværksætteri og entreprenørskab i skolens dannelsesopgave. 

  Læs om valgmodul i drama

 • Skræddersyede kompetenceudviklingsforløb for det pædagogiske personale
  Med afsæt i jeres behov og ressourcemæssige ramme går vi i dialog om mulighederne, og i fællesskab sammensætter vi den optimale kombination af læringsmål og aktiviteter. 
   
 • Få sparring og støtte til innovativ skoleudvikling

  Nye udfordringer i samfundet og skolens rammer kræver nye løsninger. Innovative tiltag i skolen skal dog udvikles med afsæt dels i et solidt kendskab til skolens eksisterende mål, organisering og kultur, og dels viden og erfaring med innovation og entreprenørskab. Det kan Københavns Professionshøjskole tilbyde.

  Metropols erfarne konsulenter og specialister tilbyder:

  • Støtte og sparring til udvikling af kommunale strategier for innovation og entreprenørskab
  • Sparring og coaching til skoleledere som arbejder med innovativ skoleudvikling 
  • Planlægning og gennemførelse af workshops for innovativ skoleudvikling med fokus på samskabelse og aktiv involvering af elever, forældre, lærere, pædagoger og skolens lokalsamfund
  • Proceskonsulenter der kan facilitere innovative procesforløb
  • Udvikling af innovative læremidler og værktøjer til skolens arbejde

  Få et solidt afsæt for jeres arbejde med innovation og entreprenørskab gennem støtte fra Metropols solide viden om forskning og erfaringer fra udviklingsprojekter i andre kommuner og skoler.

 • Finansiering

  Puljer og fonde giver mulighed for finansiel støtte til projekter inden for skoleområdet. Eksempelvis kan de statslige kompetenceudviklingsmidler, som blev aftalt i forbindelse med folkeskolereformen, anvendes til særlige indsatsområder i forbindelse med skolereformen, fx. innovation og entreprenørskab i undervisningen. Vi hjælper gerne med at identificere andre relevante puljer og fonde, og vi tilbyder også sparring til at udarbejde ansøgninger.

  Vi giver jer et realistisk og gennemsigtigt budget, så I altid ved, hvad I kan forvente af os. Vi hjælper også gerne med beregning af omkostningerne i jeres organisation i forbindelse med et kompetenceudviklingsforløb fx. til vikardækning eller projektledelse.

   

Case om innovation og entreprenørskab i skolen

Kontakt os