Genveje


KræftKræft

Kræft har stor politisk bevågenhed, og med Kræftplan IV er der kommet endnu mere fokus på patientinddragelse og sammenhængende forløb. Skal denne vision lykkes, kræver det nye kompetencer blandt dem, som oftest har den daglige tætte dialog med de kræftramte og deres familier; sygeplejerskerne og øvrigt sundhedspersonale.

Kræftbehandlingen i Danmark har inden for de sidste 10-15 år gjort markante fremskridt. Vi er i dag på et højt niveau, hvor stadig flere overlever sygdommen og får hjælp til at vende tilbage til hverdagen efter endt behandling. Men selvom vi er nået langt, flytter målet sig hele tiden. Især står kommunerne overfor mange nye opgaver, som kræver et kompetenceløft.

Med de fire nationale kræftplaner gennemføres der i disse år en række politiske initiativer på kræftområdet, der har til formål at forbedre kræftbehandlingen i Danmark. Det sker både i regionalt og kommunalt regi og betyder, at hospitaler og kommuner løbende opruster deres indsats.

Den seneste kræftplan – Kræftplan IV – har et særligt fokus på patienterne og sætter blandt andet fokus på: 

 • Mere sammenhængende forløb og øget inddragelse af patienten
 • Forebyggelse målrettet børn og unge og særlige målgrupper
 • At styrke og sikre en ensartet kvalitet i behandling, rehabilitering og palliation 
 • Effektiv anvendelse af ressourcerne og udvikling af nye behandlingsformer 

Implementering af de mange nye tiltag kræver organisatorisk udvikling og styrkede kompetencer blandt det sundhedsfaglige personale. På Københavns Professionshøjskole understøtter vi kommuner og regioner i at implementere nationale såvel som lokale indsatser på kræftområdet. 

Vis mere

Godt at vide

 • Kom godt igang

  På Københavns Professionshøjskole hjælper vi jeres indsats godt fra start. Jo tidligere vi er med i planlægningen, desto bedre kan vi udvikle et forløb, der passer til jeres behov og ønsker.

  Ønsker I, at kompetencegivende uddannelse skal være en del af forløbet, sammensætter vi det med den rette vekselvirkning mellem teori og praksis, som sikrer, at I når jeres mål. 

 • Sådan kan vi hjælpe

  Vores uddannelses- og udviklingsforløb er baseret på forskningsbaseret viden, og vi trækker på et stort netværk af såvel interne som eksterne forskere og praktikere på kræftområdet.

  Et organisatorisk udviklings- og læringsforløb af relevante medarbejdere sikrer at:

  • I opnår den nyeste viden om behandlingsmetoder og styrker medarbejdernes kompetencer i forhold til patientforløb på tværs af fag og sektorer
  • Ny viden omsættes til ændret adfærd og udvikling af en forbedringskultur 
  • Kræftpatienter oplever øget sammenhæng, inddragelse og værdighed i behandling, rehabilitering og palliation 

Kontakt