Genveje


Ledelse på det sociale områdeLedelse på det sociale område

Kerneopgaven på det sociale område er i løbende forandring. En kompleks virkelighed stiller nye kompetencekrav – ikke mindst til lederne. Københavns Professionshøjskole kan ruste jer til et øget fokus på ledelse af de forskellige faglige indsatser på det sociale område.

Fremtidens velfærdssamfund skal levere bedre service for socialt udsatte borgere og mere kvalitet for pengene. Dygtig ledelse, bæredygtige organisationer samt kompetente og motiverede medarbejdere er afgørende for en fortsat udvikling. Højere krav og øget kompleksitet på det sociale område gør ledelses- og organisationsudvikling til en klog investering. Nye problemstillinger i forhold til socialt udsatte borgere kalder på forskelligartede indsatser og tværfaglige løsningsmodeller. 

Flerstrenget ledelsesindsats på det sociale område

Det sociale område er i forandring. Flere udsatte borgere skal tættere på arbejdsmarkedet, og den negative sociale arv skal minimeres ved hjælp af tidlig indsats i udsatte familier. Samtidig er der fokus på en helhedsorienteret indsats baseret på en recovery- og rehabiliterende tilgang til arbejdet. Det stiller krav til ledelse at understøtte den ønskede forandring.

Ledelsen er en del af løsningen

Det er ledelsens opgave at sætte rammerne for udviklingen og samtidig være en del af det lange seje træk. Hvordan sikrer man et fælles fagligt fodslag, så alle er enige om målet og vejen dertil? Forstår alle medarbejdere de fagprofessionelle begreber på samme måde? Medarbejdere kan opleve de stigende krav om dokumentation og målbarhed som et dilemma. Hvordan leverer medarbejderne en målbar indsats inden for rammen af loven, når man samtidig ønsker at møde den enkelte borger i øjenhøjde? Hvordan sikrer lederne ro om medarbejdernes arbejdsopgaver?

Vi kan hjælpe jer med at kvalificere den ledelsesmæssige indsats.

 

Godt at vide

 • Hvad kan vi tilbyde?

  I samarbejde med jer kan vi udvikle de organisatoriske rammer og relationer, der kan støtte jeres medarbejdere i hverdagen.

  På Københavns Professionshøjskole arbejder vi med ledelses- og organisationsudvikling på socialområdet med afsæt i en forståelse af faglig ledelse, hvor hjørnestenene er ’procesledelse’, ’evaluering og data’, ’digitalisering og velfærdsledelse’ samt ’professionel kultur ’

  Med afsæt i de overordnede temaer arbejder vi i konkrete udviklingsforløb med ledere og medarbejdere. Vores forløb bidrager til konkrete handlekompetencer i jeres organisatoriske kontekst. 
  Vi ser ledelse som en relationel praksis omkring udvikling af en faglig indsats, og udviklingstiltag vil ofte omfatte flere niveauer af styringskæden. Alle vores udviklingsforløb tager udgangspunkt i mål for effekt, og vi justerer løbende indholdet, så det passer til jeres hverdag i praksis.

  Alle vores aktiviteter med ledelses- og organisationsudvikling på det socialfaglige område bliver udviklet i tæt dialog med vores samarbejdspartnere i den konkrete aftagerorganisation og ofte også i samarbejde med Metropols socialfaglige efter- og videreuddannelse. 

   

 • Sådan kommer I igang

  Vi har mulighed for at hjælpe jer med at søge om ekstern finansiering. For yderligere information og dialog er I velkomne til at kontakte os.

Cases