Genveje


Rehabilitering i kommuneRehabilitering i kommune

I takt med at kommuner har inkorporeret rehabilitering i arbejdet med borgeren, er der kommet et stort fokus på, at selve rehabiliteringsprocessen er særligt tilrettelagt i forhold til borgerens situation.

Vi designer kompetenceudviklingsforløb, der tager udgangspunkt i specifikke patienter og borgergrupper f.eks. ældre med komplekse problemstillinger, dementramte, palliative borgere og andre med kroniske lidelser, som kræver en særlig indsats. 

Københavns Professionshøjskole ønsker at understøtte en videreudvikling af god rehabiliteringspraksis i kommunerne, og vi har derfor mulighed for at designe særlige kompetenceudviklingsforløb, som kan integreres direkte i den eksisterende praksis. Vi har stor erfaring med kompetenceudvikling og uddannelse på området bl.a. har vi uddannet myndighedspersoner og forløbsansvarlige i forhold til rehabiliteringsforløb på ældreområdet. Kontakt os for nærmere information. 

Her finder du vores aktuelle uddannelse på området.