Genveje


SkoleledelseSkoleledelse

Skoleledere står i dag med en kompleks og mangesidet opgave, som både kræver fagprofessionel indsigt og personlig integritet. Københavns Professionshøjskole kan ruste folkeskolens ledere til at gå forrest og være med til at forankre en positiv forandring.

Skoleledelse er central for elevers læringseffekt og for skolers lærings- og udviklingsmiljø. Med skolereformen står folkeskolens ledere med en radikalt ny og anderledes ledelsesopgave.

Kravet lyder, at skoleeleverne skal blive dygtigere, flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse, der skal tages livtag med den negative sociale arv og tilliden mellem ledelse og medarbejdere – og til folkeskolen generelt – skal genoprettes. 

De seneste år har den danske folkeskole haft fokus på at opbygge kompetencer, der kan ruste medarbejdere og ledelse til at imødekomme skolereformens krav. Det har fx betydet anderledes undervisning gennem brug af nye didaktiske metoder og et skærpet fokus på elevernes læringsudbytte.

Klædt på til kompleksitet

For at støtte udviklingen og stå rustet til at lede en organisation i forandring må skoleledelsen derfor være klædt på til at:

 • Lede skolens strategiske udvikling, så skolens mange indsatser bindes sammen, kommunikeres og følges til dørs
 • Håndtere og understøtte nye organiserings- og arbejdsformer, så skolens ressourcer og viden bringes i spil 
 • Understøtte lærerteam og medarbejdere tættere på den konkrete opgaveløsning 
 • Lede den organisatoriske læring, så de professionelle – sammen og individuelt – opbygger de nødvendige beslutnings- og handlekompetencer
 • Inddrage de fagprofessionelles viden, så der opbygges motivation og medejerskab til skolens udvikling

På Københavns Professionshøjskole arbejder vi med relevante ledelsesteknologier, tænkemåder og ledelsesgreb, som klæder jer på til at navigere sikkert i en ny kompleksitet. 

Vis mere

Godt at vide

 • Hvad kan vi tilbyde?

  Københavns Professionshøjskole leverer kompetenceudviklingsforløb på et højt fagligt niveau med udgangspunkt i den nyeste viden om ledelse og læring. Vi står på et solidt fundament af mange års erfaring med ledelses- og organisationsudvikling samt undervisning af ledere.

  På Københavns Professionshøjskole tilbyder vi en række kompetenceforløb for skoleledelser. I alle forløb arbejder vi med at opbygge viden om – og handlekraft inden for – skoleledelsens genstandsfelt. Desuden vil kompetenceforløbene udvikle jeres selvforståelse, identitet og rolle som skoleledere i en forandrings- og brydningstid.

  Vi arbejder undervejs med praksisnære hjemmeopgaver, som støtter overførslen (transfer) mellem de teoretiske og metodiske dele af kompetenceudviklingen og den hverdag, I kender og arbejder i.  Det sikrer en solid forankring i praksis efter forløbets afslutning.

 • Sådan kommer I igang

  Alle kompetenceforløb for skoleledere udvikles i tæt dialog med vores samarbejdspartnere i kommuner og på skoler. Kompetenceforløb designes og skræddersys til den enkelte samarbejdspartners lokale ønsker og behov.

  Københavns Professionshøjskole har endvidere mulighed for at hjælpe med at søge om ekstern finansiering.

Cases om ledelse i skolen

Kontakt os