Genveje


Tidlig indsats og sammenhængende forløbTidlig indsats og sammenhængende forløb

Mange kommuner omstiller deres praksis inden for udsatte børn og unge mod en tidlig, forebyggende indsats. Børn, unge og deres familier skal opleve sammenhæng i mødet med det kommunale system og i deres hverdagsliv. På Københavns Professionshøjskole kan vi sammensætte forløb, der er målrettet jeres omstillingsbehov.

Undersøgelser viser, at det både fagligt og økonomisk kan betale sig at investere i tidlig og forebyggende indsatser for udsatte børn og unge. Flere kommuner har succes med følgende indsatsområder:

 • Tidlig opsporing
 • Nytænkt og fremskudt sagsbehandling
 • Systematisk inddragelse af familien og netværket
 • Sammenhængende forløb (Indsatstrappen)
 • Hyppigere opfølgning på sagerne
 • Fælles sprog og procedurer på tværs af fagligheder og sektorer

Tidlig og forebyggende indsatser kræver tæt samarbejde mellem myndigheds- og foranstaltningsområdet samt special- og almenområdet. Der skal være konsensus på tværs af medarbejdergrupper og sektorer om, at det er et fælles arbejde at opspore børn, der er i risiko for eller er i en udsat position.

På samme vis som det er et fælles ansvar at bidrage med ressourcer, der kan give udsatte børn og unge deltagelsesmuligheder og en dagligdag så tæt på det almindelige hverdagsliv som muligt. Dette betyder, at kommunerne har behov for udvikling på mange planer og på tværs af fagligheder.

 

Sådan planlægger I jeres omstilling 

Omstillingen til tidlig indsats er en stor og kompleks proces, der medfører forandringer i organisationen og kræver meget af medarbejdere og ledere.  Både organisatorisk forandring og faglig udvikling  er centralt for at lykkes. Københavns Professionshøjskole kan hjælpe med denne proces og målrette et kompetenceudviklings- og organisationsudviklingsforløb til jeres kommune. 

Vis mere

Godt at vide

 • Vores uddannelsestilbud

  Når jeres kommune omstiller arbejdet med udsatte børn og unge mod en tidlig, forebyggende og mere sammenhængende indsats, medfører det ofte store forandringer i organisationen og et behov for faglig opkvalificering. Københavns Professionshøjskole kan hjælpe med denne proces, som kan sammensættes efter specifikke behov.

  Her er eksempler på aktiviteter i et udviklingsforløb, som kan udvælges og sammensættes alt efter jeres behov. Kontakt os og hør nærmere om de enkelte elementer og lad os tage en snak om, hvad der kunne passe til jer.

 • Mulighed for finansiering og fundraising

  SATS-puljemidler

  I SATS-puljemidlerne blev der afsat i alt 46,9 mio. kr. fordelt på tre ansøgningspuljer. Socialstyrelsens ansøgningspuljer skal understøtte den tidlige og forebyggende indsats i det sociale arbejde over for børn og unge i kommunerne. 

  Næste pulje frigives i 2018, men allerede nu er det en god idé at kigge på jeres organisation og forberede jer på at ansøge om midlerne. Dette kan Københavns Professionshøjskole hjælpe med.  Vi er specialister i at afdække behov og oversætte dem til en god idé. Derefter formulerer vi et skarpt projekt, der vækker Socialstyrelsens interesse og taler ind i den aktuelle agenda for tildeling af midler. 

  Læs mere om Socialstyrelsens ansøgningspulje

  Kompetencefonden

  Frem til 2018 kan I søge om støtte på op til 25.000 kr. årligt til efter- og videreuddannelse. Herefter skal ordningen genforhandles af parterne bag. Københavns Professionshøjskole kan hjælpe med at søge kompetencefondsmidler 

  Læs mere om kompetencefonden

 • Sådan kommer I godt fra start

  At lykkes med en tidlig forebyggende og mere sammenhængende indsats på børne- og ungeområdet, kræver udvikling af kompetencer og ny praksis. Det er jer, som kender til de udfordringer, I står overfor. Dem afdækker vi sammen – og på den baggrund udarbejder vi en kompetenceudviklingsplan, der er skræddersyet til jeres omstillingsproces.

  For at komme godt fra start tilbyder Københavns Professionshøjskole rådgivning inden for:

  • Projektudvikling, projektbeskrivelser, puljesansøgninger
  • Implementering
  • Organisationsudvikling
  • Faglig opkvalificering
  • Ledelsesunderstøttelse

Cases

Kontakt os og hør nærmere