GenvejeDemensDemens

Arbejder du med borgere med demens og deres pårørende? Eller kunne du tænke dig det?

Med en akademiuddannelse på demensområdet, kan du uddanne dig til demensressourceperson og være med til at kvalificere den nære og personcentrerede indsats over for borgere med demens og deres pårørende. 

Uddannelse til demensressourceperson

Med en akademiuddannelse på demensområdet vil du få ny viden og kompetencer til det nære omsorgsarbejde, og du vil kunne yde den bedst kvalificerede indsat og omsorg for borgere med demens og deres pårørende. En fuld uddannelse til demensressourcepersoner (60 ECTS-point) ligger under Akademiuddannelsen i Socialt Arbejde og består af 6 moduler; herunder 2 demens-specialiseringsmoduler, 3 obligatoriske moduler og et afgangsprojekt. 

Her kan du få et overblik over uddannelsen: 

 

Modulerne kan tages enkeltvis eller som et led af en fuld akademiuddannelse, og der kan også overføres op til 10 ECTS fra en anden akademiuddannelse (fx en sundhedsfaglig, socialpædagogisk eller ledelsesfaglig) til Akademiuddannelsen i Socialt Arbejde. Endelig kan modulerne rekvireres og skræddersyes til hele arbejdspladser - fx som led i en større organisatorisk omstilling. Ønsker man at blive uddannet til demenskoordinator, kan uddannelsen til demensressourcepersoner efterfølgende suppleres med et enkelt eller flere moduler på diplomniveau, som sætter fokus på koordinatorrollen. En akademiuddannelse er nemlig adgangsgivende til en diplomuddannelse. 

Følgende moduler udbydes inden for demens og socialt arbejde:

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Gry Segoli
Tlf.: 5163 2724
grse@kp.dk 

Pauline Hagensen
Tlf.: 2429 6417
pauh@kp.dk