Genveje


Ungeambassadør: Børn og unge i sundhedsvæsenet Ungeambassadør: Børn og unge i sundhedsvæsenet

Særligt tilrettelagt for sundhedsprofessionelle, der arbejder med unge med kroniske og alvorlige sygdomme.

10 ECTS

Unge, der kommer i kontakt med sundhedsvæsenet, har brug for at blive mødt af sundhedsprofessionelle med specialiseret viden om og færdigheder i at håndtere deres specifikke sundhedsfaglige problemstillinger. Det kræver sundhedsprofessionelle, der kan træffe beslutninger begrundet i udviklingsbaseret viden om unges reaktioner på komplekse sundhedsfaglige problemer og inddrage både dem og deres nærmeste i beslutninger og handlinger.

Modulet styrker deltagernes kliniske dømmekraft og forudsætninger for at udøve og udvikle deres sundhedsfaglige praksis i samarbejder om og med unge. 

Modulet er udviklet i samarbejde med Ungdomsmedicinsk Videnscenter på Rigshospitalet.

En del af dit udbytte

  • Du får viden om og forståelse for, hvad der kendetegner unge med kroniske og alvorlige sygdomme og deres familier i det moderne samfund
  • Du lære at håndtere problemstillinger i relation til mødet med unge og deres familie
  • Du får inspiration til at udvikle jeres praksis med udgangspunkt i de unge og deres behov.

Det faglige indhold

  • Teoretiske perspektiver på den biologiske, psykologiske og sociale udvikling hos den kroniske syge unge
  • Den unges Identitet, coping og mestringsstrategier
  • Kommunikation og sundhedspædagogik i tilknytning til den unge
  • Forebyggelse- og sundhedsfremmende initiativer der sætter fokus på at øge den unges handlekompetencer

Målgruppe

Sygeplejersker og andre professionelle som arbejder med unge med kroniske og alvorlige sygdomme, som er indlagte eller i ambulant behandling.

Praktiske oplysninger

Modulet er på deltid og afsluttes med en skriftligt prøve. Efter endt modul inviteres deltagerne til en vidensdelingsdag, med fokus på de iværksatte udviklingstiltag i deltagernes praksis. Datoen meldes ved starten af modulet. Deltagerne får mulighed for at deltage i netværksmøder for ungeambassadører, der mødes 4 gange årligt.

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
14. sep. 2021
Pris: kr. 13.400,-

Pris pr. modul

Se prisen under de enkelte moduler.


Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Susanne Friis
sfge@kp.dk
Tlf.: 5163 2474