Genveje


Er du klar til de næste 5 år?Er du klar til de næste 5 år?

Find inspiration til din udvikling..

  • Når du søger EVU, så tag udgangspunkt i de udfordringer du står midt i - og ikke kun i hvad du har lyst til.
  • Gør op med dig selv hvad du gerne vil have ud af din EVU, så du får fokus på at skabe effekt af din indsats.
  • Brug din EVU til at skabe nye netværk som du kan bruge når forløbet er slut.
  • Tag din arbejdsplads i ed når du skal i gang med EVU, så du skaber rammen for at gøre din praksis til din træningsbane.

og husk at nyde det..

Hvad er forskellen...

Hvilken forskel vil efteruddannelsen gøre, og bliver jeg mere værd for min arbejdsplads?

Gennem de seneste årtier har vi været på mange kurser, som har inspireret os godt, men ofte valgt tilfældigt og ud fra et behov, der ikke altid var defineret af os selv. I disse år tegner billedet sig noget anderledes. Både uddannelsesinstitutionerne og arbejdspladerne har et skærpet fokus på, at der skal være et reelt udbytte for både den enkelte medarbejder og for arbejdspladsen. Derfor peger udviklingen også i retning af, at uddannelserne skal kunne udvikles og gennemføres i et tæt samarbejde mellem arbejdsgiver og udbyder. Det kan du på Metropol. Alle vores kurser og uddannelser kan både vælges traditionelt og skræddersyes til din virksomhed.

Kompetencegivende − hvad betyder det så?

Når vi skriver, at en uddannelse er kompetencegivende, betyder det faktisk, at du kan påtage dig bestemte funktioner eller opgaver af særlig karakter. En slags bevis på, at du kan noget specifikt. Og der er mange muligheder − både hvis det skal gå hurtigt, og hvis det gerne må strækkes over flere år. Tid på skolebænken betyder både fravær fra dit arbejde og i din fritid, så alt skal planlægges grundigt. En hel diplomuddannelse eller kun et enkelt valgmodul er blot to af mange muligheder. Hvad enten du vælger den ene eller den anden retning, kan du afslutte vores uddannelser med en afgangsprøve, som giver dig merit til at tage det næste skridt i karrieren. Her følger nogle enkle, men effektive råd og vejledninger, som du bør tænke over, inden du vælger, hvordan du får bedre vilkår, og hvilke muligheder der findes for din udvikling. Er du i tvivl, er vores studievejledning åben for alle slags henvendelser.

God fornøjelse!

1. Vær forberedt, og tænk over, hvad du vil have ud af din udviklingssamtale. Læs strategien for dit område – her kan du ofte se, hvilke opgaver der skal løses, så I kan nå jeres mål. Du opnår det bedste resultat, når der er sammenfald mellem dine og arbejdspladsens ønsker
.
2. Hvis din udviklingssamtale handler om efter- og videreuddannelse, så sørg for at have beskrivelse og pris med til din forhandling. Gerne flere alternativer. Vis din leder, hvilket konkret udbytte I opnår med dine ønsker.

3. Sørg for, at dine ønsker om faglig og personlig udvikling bliver skrevet til referat. Hvis ikke du kan få dine ønsker opfyldt nu, så spørg, hvornår og gerne hvordan det vil blive muligt.

4. Undersøg på forhånd, om din faglige organisation har støtteordninger eller puljemidler, du evt. kan gøre brug af til din kompetenceudvikling.

5. Husk at bede om andet end efteruddannelse. "Jeg vil gerne deltage i vores nye projekt. Hvis ikke det kan lade sig gøre nu, så vil jeg gerne vide, hvordan jeg kan kvalificere mig, så det bliver muligt."

6. Spørg ind til uddannelse og kurser, som kan arrangeres af din arbejdsplads. Spørg, om der er planer om at opkvalificere hele afdelingen inden for et særligt område.

7. Tal med en kollega. Det kan være svært at se sine egne styrker og svagheder. Tag derfor en snak med en kollega inden din forhandling. Hvordan ser kollegaen mine styrker og muligheder?

8. Spørg din(e) nærmeste kollega(er), om I kan gå sammen om et ønske om kompetenceudvikling.

9. Skriv gerne din egen dagsorden inden din forhandling. Send i god tid din leder tre udvalgte punkter, som du gerne vil diskutere.

10. Husk at udvikling handler om andet end kurser og uddannelse. Det kan handle om at få større ansvar, blive projektleder eller skifte opgaver eller afdeling. Sørg for at spørge ind til, hvordan du kan få lov at deltage.

11. Tal gerne om, hvilke opgaver der er lykkedes godt i det forløbne år. Giv et eksempel på en opgave, du synes, du har løst godt. Hvad gjorde, at du løste opgaven, og hvordan kan du overføre erfaringerne til andre arbejdssituationer?

12. Drømmer du om at blive leder? Find nogle områder, hvor du kan tage større ansvar, evt. som projektleder eller som faglig ansvarlig for det område, du arbejder med. Der er mange veje til ledelse, undersøg mulighederne for før-lederuddannelse og praktisk erfaring der, hvor du er.

13. Trivsel er et centralt tema i en medarbejderudviklingssamtale. Trivsel på arbejdspladsen er vigtig, for at du kan udføre dit arbejde tilfredsstillende og nå dine mål. I samtalen kan det være en god idé, at I tager udgangspunkt i konkrete arbejdsoplevelser for at få et fælles billede af, hvad der gør en forskel for dig.

Kontakt til vejleding og studievalg

Kari Rose Holm
Dir 72487853
Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og videreuddannelsen

Helle Pehrson
Dir 72489328
Ledelse og Forvaltning

Leila Juul Petersen
Dir 72487160
Socialfaglig og Pædagogisk Efter- og videreuddannelse

Øvrige henvendelser:
Line Højgaard Jensen
Dir 7248345