Genveje


Kompetencemidler til HK ansatte i kommuner og regionerKompetencemidler til HK ansatte i kommuner og regioner

Du kan få 25.000 kr. til uddannelse

Hvad er kompetencefonden og hvor kommer pengene fra?

Pengene kommer fra overenskomstresultaterne med KL og Regionerne. HK/Kommunal har valgt at bruge nogle penge på kompeenceudvikling, fordi det fastholder HK'erne jobs og giver bedre lønnede stillinger.

Hvad kan kompetencefonden bruges til?

Midlerne skal bruges til kompetencegivende uddannelse, udover det der i forvejen sker i kommuner og regioner. Derudover skal det sikre HK'erne de bedste muligheder for uddannelse, så de sikre sig at fastholde deres job, sikre sig en bedre lønudvikling og evt. bedre mulighed for et nyt job. Fremtidens job kræver et højere uddannelsesniveau - ikke kun af de nye, der kommer på arbejdsmarkedet, men også dig der har været der et stykke tid.

Hvem kan søge?

Det enkelte HK medlem søger sammen med sin TR og leder, så alle tre underskrifter på ansøgningen.

Hvad kan man søge penge til?

Der kan fortrinsvis søges til kompetencegivende efter- og videreuddannelse. Ansøgninger til Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration og Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er allerede at på en positivliste. Der kan både søges til hele uddanenlsen eller enkelte moduler.

Hvor hurtigt går det?

Der er svar på en ansøgning indenfor 14 dage. Og derefter kommer pengene direkte ud til den enkelte arbejdsplads kontor, så der er reelt tale om ekstra penge.

Hvad skal der til for at søge?

Tal med din leder om hvilken uddannelse, der kan udvikle dig. Det kan både være en uddannelse der kan udvikle dig i dit nuværende job - eller en uddannelse der kan føre til et andet job i kommunerne/regionerne. Den snak skal I jo også have i forbindelse med udviklingsplanen, og man skal have en udviklingsplan for at søge.

Hvordan søger man?

Der skal bruges et ansøgningsskema, som du kan hente på HK/Kommunals hjemmeside www.hk.dk/kommunal/kompetence. På denne side er der også sprøgsmål-svar katalog på praktiske spørgsmål.Siden virker fra ca. 1. oktober. 

Hvornår kan man søge fra?

Der kan udbetales penge fra 1. januar 2014, og der kan søges til uddannelser der starter efter 1. januar 2014. Derfor kan der allerede søges nu.

Hvor meget kan man søge?

Der kan søges op til 25.000 kr. I KL er det om året og aftalen løber i to overenskomstperioder. I regionerne er det i perioden frem til 1. april 2015. I en kommune skal arbejdspladsen selv bidrage med 20%. Så hvis en uddannelse koster 30.000 kr., bidrager arbejdspladsen med 5.000 kr. og der søges 25.000 kr. fra fonden.

Pengene går til deltagergebyr. Arbejdspladsen dækker transport, arbejdstid m.m.

Hvad hvis en uddannelse koster mere?

Hvis man er enige om valg af uddannelse, så betaler arbejdspladsen resten af prisen ud af sit almindelige budget, ligesom hidtil.

Hvad kan man få for 25.000 kr.?

Man kan få ret meget. Et modul til Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration koster fx 6.800 kr. Et modul til Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration koster fra 4.200 kr.

Hvilke uddannelser skal/bør man gå efter?

Det er vigtigt, at det er uddannelser der giver en "papir" på kompetencerne, for det er det der efterspørges, fx når du skal søge en anden stilling.

Kan man ikke få uddannelse, hvis man ikke får støtte fra fonden?

Jo, meningen er jo, at fonden betaler for en ekstra indsat. De almindelige uddannelsesbudgetter er fortsat også for HK'erne.

Hvad får man ud af det lønmæssigt ved at tage mere uddannelse?

Der er meget forskellige måder at gøre det på. Nogle steder sker det automatisk og andre steder ser man på det konkret. Men der er en klar sammenhæng mellem uddannelse, job og løn. Og mere uddannelse giver en højere løn hen ad vejen. Men måske skal du også på et tidspunkt sifte job for at få den bedste løn.

Er reglerne de samme i kommunerne og regionerne?

Ja i realiteten. Det der står her på siden gælder begge ordninger. Men det er to forskellige pengekasser. Og der er forskellige ansøgningsskemaer.