Genveje


Skræddersyet lederudviklingsforløb i Københavns KommuneSkræddersyet lederudviklingsforløb i Københavns Kommune

Fire centre deltager med deres centerchefer, botilbudsledere samt afdelingsledere – i alt 64 ledere. Projektets mål er i løbet af det næste år at få sat faglig udvikling på dagsorden - hvordan ledelse kan arbejde hermed og på en mere systematisk måde. Projektet har tre faser som på forskellig vis kan inspirere til sikker faglig udvikling i de enkelte centre og på tværs heraf:
 
1.       Ledelse af faglig forandring og udvikling
2.       Ledelse af fagprofessioner
3.       Ledelse af innovation og læring
 
I alle tre faser er der et modul fra Diplomuddannelsen i ledelse kombineret med centerseminar, ledersparring, netværksgruppe, centerstudiegrupper mv. som har til formål at understøtte og videreudvikle nogle af alle de ideer og tiltag, som modulet giver anledning til. Alle 64 ledere deltager i det hele.

Flowet er at lederne i fællesskab, i den første fase, får reflekteret og diskuteret behov for faglig forandring/udvikling, måder at facilitere dette på og får sat tiltag i gang. På baggrund af de forandringstiltag, arbejder lederne med de ændringer det kan give på det fagprofessionelle område – forandring i den pædagogiske identitet, beskrivelser af pædagogisk praksis, sammenhængende forløb på tværs af forskellige professioner og enheder. Forløbet afslutter med at eksperimentere med samarbejdsdreven innovation både inden for de ydelser centrene leverer, men også måden, de leverer det på.

Vil du vide mere om projektet, kan du kontakte projektleder Annette Munch