Genveje


Transfer og uddannelseTransfer og uddannelse

Transfer er et nøgleord i forhold til det vi går og laver på Professionshøjskolen Metropol. Det vores studerende og kursister lærer skal kunne anvendes i praksis.

Når man beskæftiger sig med ovennævnte proces beskæftiger man sig med transfer og på denne side, har vi samlet nogle af Metropols initiativer på tværs af de forskellige indsatser.

Uddannelsessted og arbejdsplads – to separate verdener?

Når du er på arbejdsmarkedet er det i høj grad den arbejdsplads du befinder dig på, der sætter dagsorden for den kompetenceudvikling du tager. De helt konkrete forhold og arbejdsopgaver sætter en ramme for, hvad der giver mening at lære og hvordan det lærte skal udfolde sig. Samtidig kan uddannelser og kurser ikke altid udformes efter præcis den virkelighed du kommer fra og forholde sig præcis til de konkrete udfordringer du sidder med.
Det kan lyde problematisk, men langt hen af vejen er det også en fordel: Undervisningen kan bidrage med nye vinkler og perspektiver, som du måske ikke umiddelbart havde forstillet dig var relevante og dermed åbne der sig ofte nye muligheder og du udvikler dig fagligt og personligt.

Uddannelsessted skal forholde sig til din praksis og omvendt

Udfordringen i denne situation er, at arbejdsplads og uddannelsessted ikke må køre i to separate spor uden kontakt med hinanden. De to hverken kan eller skal smelte sammen, men kontakten mellem uddannelse og praksis er det, der skaber et grundlag for en viden der kan anvendes og gøre en forskel.

Overordnet set er der løbende dialog mellem uddannelsessteder og praksis, men lige så vigtigt er det, at du som enkeltperson arbejder med hvordan du kan øge praksisanvendeligheden af din læring. Ansvaret er delt og vi som uddannelsesinstitution har også et ansvar for at løfte denne opgave.

Hvordan arbejder vi konkret med at styrke praksisanvendeligheden?

I Institut for Ledelse og Forvaltning vil du opleve, hvis du deltager på et af vores kurser inden for jura og forvaltning, at vi har indført en metode til forventningsafstemning mellem dig og underviser forud for kurset.  Det er med til sikre, en tæt forbindelse mellem praksis og uddannelse.

Vil du vide mere om hvordan Institut for Ledelse og Forvaltning arbejder med læring, transfer og effekt kan du kontakte Anders Sandborg Nielsen på 7248 9301, ansn@phmetropol.dk eller Lotte Trangbæk på 7248 9394, lotr@phmetropol.dk

Du kan også læse andre gode råd om transfer og læring i artiklen: Sådan får du mest ud af din uddannelse.