Genveje


6 gode råd til hvordan du får brugt din nye viden6 gode råd til hvordan du får brugt din nye viden

Nedenfor får du seks gode råd til, hvordan du kan øge sandsynligheden for, at det, du lærer på en uddannelse eller et kursus, bliver bragt i spil når du kommer tilbage på arbejde

1 - Tag selv initiativ til kompetenceudvikling

Vi har alle erfaret, at det er langt sjovere og mere motiverende at arbejde med noget, som vi brænder for, og som vi kan se nytten af. Men det er ikke kun sjovere, når du er motiveret for at lære noget, det lærte sidder også meget bedre fast, og potentialet for at anvende den nye viden bliver dermed også langt større.

2 - Drøft din kompetenceudvikling med din leder

Hvis du skal have mulighed for at bruge det, du lærer gennem kompetenceudvikling, skal din arbejdsplads og din leder kunne se nytten af det. Det er derfor vigtigt, at du tager en snak med din leder om, hvilken form for kompetenceudvikling, der kunne være hensigtsmæssig. Det kan være inspirerende og givende at lære noget, som du selv synes er spændende, men ønsker du at bruge din nye viden i dit daglige arbejde, er det vigtigt, at du får inddraget din organisation.

3 - Vær konkret og lav aftaler

Når du taler med din leder er det vigtigt, at I er så konkrete som muligt i forhold til, hvordan den nye viden kan bruges: Hvilke opgaver bidrager kompetenceudviklingen til en styrkelse af? Er der nye opgaver, som kan løftes? Hvordan sikrer I helt konkret, at du kan komme til at bruge den nye viden? Hvordan er kompetenceudviklingen et skridt i den retning, du ønsker at gå i din faglige udvikling?

4 - Sæt dig selv i spil i undervisningen

I vores arbejdsliv er der ofte fokus på, at vi ikke må lave fejl. Når vi deltager i undervisning, er det anderledes. Undervisning er som oftest træning, hvor målet er at lære noget. Her må der gerne laves fejl, for ofte lærer vi jo noget gennem de fejl, vi laver. Så sæt dig selv i spil og inddrag din praksis samt udfordringer i undervisningen når det er relevant. Hvis du gør det, får du meget lettere ved at se sammenhængen til din virkelighed.

5 – Skab et netværk med dine medstuderende

Når man gennemgår et kompetenceudviklingsforløb, er der en stor sidegevinst i, at man er sammen med andre folk, som også har en interesse i det område, der arbejdes med. Benyt dig konstruktivt af dette og forsøg at skabe nogle gode relationer. Måske har en af dine medstuderende erfaringer, som du kan drage nytte af og omvendt. Hvis kemien er god, er det oplagt at få udvekslet en mailadresse, så I kan sparre med hinanden efterfølgende.

6 - Følg op når du kommer hjem

Når man har været af sted på et kursus eller en uddannelse, er det vigtigt at huske på, at ens kolleger og leder ikke nødvendigvis har været med. De har altså ikke mulighed for at vide noget om alle de gode ideer og inspirerende input, du har fået. Det kan gøre det meget svært at få implementeret det, du har lært. Det er derfor meget vigtigt, at du fortæller dine omgivelser om, hvad du har lært. Et godt sted at starte er ved på forhånd at aftale et møde med din leder, hvor I drøfter det, du har lært under kompetenceudviklingen, og hvordan I helt konkret kommer i gang med at bruge det. I har selvfølgelig talt sammen inden, du tog afsted, men meget kan se anderledes ud efter uddannelsesforløbet, og derfor er en opfølgende samtale vigtig. Ligeledes skal du heller ikke være bange for at drøfte det, du har lært med dine kolleger. Du skal dog huske, at de ikke har været af sted, og at det er svært at formidle et helt uddannelsesforløb hen over frokosten. Så start i det små og gør det vedkommende for dem, så de ikke tager afstand fra det, du har lært.

Vil du vide mere om transfer og effekt kan du kontakte konsulent Anders Sandborg Nielsen, som har udarbejdet de 6 råd.

Metropol har forskellige indsatser i forhold til praksisanvendelighed, transfer og effekt:

Du kan også læse om transfer og effekt i nyheden om ph.d. Cecilie K. Moesby-Jensen nye bog "Social Læring i Arbejdslivet" , eller i artiklen Sådan får du mest ud af din uddannelse.