Genveje


UddannelsesvejeUddannelsesveje

En guide til kompetencegivende efter- og videreuddannelse

At uddannelse er kompetencegivende betyder, at du formelt set kan påtage dig bestemte funktioner og typer af arbejde, som du ellers ikke kunne. Visse jobfunktioner kræver ligefrem, at du har et bestemt uddannelsestrin for at kunne komme i betragtning.

Nye muligheder og fordele

Kompetencegivende uddannelse giver dig dermed en række i forhold til uddannelse, der ikke er kompetencegivende: Helt konkret styrker det dine muligheder for at få adgang til nye arbejdsopgaver, understøtter udvikling i dit nuværende job og ofte vil du stå bedre i lønforhandlinger.

Efter- og videreuddannelsessystemet

På Metropol kan du tage kompetencegivende efter- og videreuddannelse på tre niveauer: Akademi-, Diplom- og Masterniveau.
uddannelser niveauer

Figuren ovenfor illustrer hvordan de tre niveauer bygger oven på hinanden. Den grundlæggende dynamik er, at du skal kunne gå fra et niveau til det næste, sådan at udfordringerne gradvist stiger og samtidig matcher den struktur du måske kender fra det ordinære uddannelsessystem. Der er dog ofte særlige adgangskrav til den enkelte uddannelse som også skal opfyldes.

Akademiuddannelser

på Uddannelsesministeriets hjemmeside kan du læse mere om akademiuddannelser.
Inden for ledelse og administration har vi én uddannelse på akademiniveau. Her kan du læse om Akademiuddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration

Diplomuddannelser

på Uddannelsesministeriets hjemmeside kan du læse mere om diplomuddannelser.
Inden for ledelse og administration har vi to uddannelser på diplomniveau. Her kan du læse om Diplomuddannelsen i Ledelse
og her om Diplomuddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration

Masteruddannelser

på Uddannelsesministeriets hjemmeside kan du læse mere om masteruddannelser.
Inden for ledelse og administration har vi én uddannelse på masterniveau. Her kan du læse om Master i Ledelse af Offentlig Velfærd

Opfylder du ikke de formelle krav til den uddannelse du drømmer om?

 måske er der alligevel en mulighed: læs mere om realkompetencevurdering